@#SP.Static page header image alt#

Preguntes freqüents

¿Què haig de fer si vull posar a la venda o llogar un immoble amb Costa Brava House?

Si està interessat en posar a la venda o llogar un immoble amb Costa Brava House, tan sols ha de posar-se en contacte amb nosaltres perquè un dels nostres comercials concerti una cita amb vostè, si pot ser en la propietat que desitja vendre o llogar. Durant la cita, el nostre personal obtindrà tota la informació de l'immoble i les seves característiques, elements necessaris per elaborar una adequada fitxa de producte. Habitualment en aquesta mateixa cita aprofitem per efectuar un reportatge fotogràfic de qualitat.

Només uns pocs dies després, el seu gestor personal us presentarà la valoració que, al nostre parer, millor s'ajusta a les característiques del seu immoble. A partir d'aquí vostè, amb el nostre assessorament, decidirà el preu del seu producte.

Un cop establertes i acordades totes les condicions, tan sols haurà de firmarnos una nota d'encàrrec. A partir d'aquest moment i fins que vostè decideixi, la seva propietat quedarà inclosa en el catàleg de la nostra pàgina web i en altres recursos de promoció comercial (p.ex .: portals immobiliaris de prestigi, catàlegs, etc.) que habitualment fem servir per difondre i impulsar les propietats que gestionem.

Cada cert temps, el seu gestor personal li anirà informant de com es van desenvolupant les accions per a la venda o lloguer de la seva propietat i de quins són els seus resultats. Analitzarà conjuntament amb vostè la informació disponible i, si cal, li proposarà mesures addicionals..

És important assenyalar que amb Costa Brava House vostè, com a propietari de l'immoble, sempre estarà informat de totes les actuacions. Abans d'efectuar una visita a la seva propietat, podem informa-li de la mateixa, si aquest és el seu desig. En qualsevol cas, un cop efectuada, sempre rebrà un informe escrit de quins van ser els seus resultats i quines són les nostres expectatives.

¿On puc consultar la cartera d'immobles de Costa Brava House?

Tots els immobles (pisos, cases o terrenys) en venda o lloguer que gestionem a Costa Brava House, es poden consultar a través del nostre portal web www.costabravahouse.com. Hi trobareu una fitxa, actualitzada en temps real, amb totes les dades de l'immoble, la seva descripció, ubicació, preu i fotografies.

També pot visitar qualsevol de les nostres oficines a Begur o Barcelona. Trobareu tota la informació per posar-se en contacte amb nosaltres a la pàgina de contacte.

¿Què és el certificat d'eficiència energètica?

Des del passat 1 de juny de 2013 (RD 235/2013) és obligatori que els habitatges en venda o en lloguer disposin del seu certificat d'eficiència energètica.

Aquest document, redactat per tècnics qualificats, conté tota la informació sobre les característiques energètiques i les emissions de CO2 d'un domicili o part d'aquest, en relació amb les seves dimensions. El certificat especifica mitjançant una escala de set lletres, de la A a la G, essent A la millor qualificació, el nivell d'emissions de CO2 en comparació amb les dimensions de l'edifici. D'aquesta manera, es pretén que el comprador o el llogater pugui valorar i comparar l'eficiència energètica com un factor més per a la presa de decisions davant de diferents alternatives de compra o lloguer.

¿És obligatori el certificat energètic per a tots els immobles?

No. Certs immobles estan exempts de l'obtenció del certificat d'eficiència energètica. Entre els immobles per als quals no és obligatori s'inclouen:

* els edificis i monuments protegits oficialment
* els edificis o les parts d'aquests que siguin utilitzades exclusivament com a llocs de culte
* les construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos anys
* els edificis industrials, de la defensa i agrícoles
* els edificis o parts d'edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2
* els edificis que es comprin per a reformes importants o demolició
* els edificis o les parts dels edificis que s'utilitzin menys de quatre mesos a l'any, o bé que s'utilitzin durant un temps limitat a l'any i tinguin un consum previst d'energia inferior al 25 per cent del que resultaria de la seva utilització durant tot l'any

¿Què passa si un immoble no té el certificat?

És obligatori que tots els immobles posats en venda o lloguer comptin amb el certificat. Si no és així, els propietaris poden ser sancionats amb una multa que oscil·larà entre els 300 i els 6.000 euros, depenent de si la infracció és lleu, greu o molt greu.