@#SP.Static page header image alt#

Política de privacitat

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
 

Responsable

FINQUES COSTA BRAVA HOUSE S.L., ara en endavant “Finques Costa Brava House”

CIF: B62984240

Contacte

info@costabravahouse.com

Telf: 933 187 830

C/ Roger de Llúria num. 59, 1º 3ª, 08009, Barcelona

Finalitat

Gestió de clients potencials i contactes via formulari de contacte.

Legitimació

(Art. 6.1.a RGPD) Consentiment de l’interessat al formulari de contacte.

Conservació

Durant el període d’un any a partir de l’última confirmació d’interès.

Procedència

Contactes de clients potencials i contactes: el propi interessat o el seu representant legal.

Destinataris

No cedim dades a tercers.

Transferències internacionals

No realitzem transferències internacionals amb les seves dades.

Drets

Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seva portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al desglossament d’apartats que li presentem a continuació (segona capa informativa).

 

Informació general

La present Política de Privacitat té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regulen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, li expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com es realitzen aquests processos, amb quines finalitats, quines altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets. Per tot l'exposat, un cop revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l'accepti com a prova de la seva conformitat i consentiment.

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals.

Li informem que la societat FINQUES COSTA BRAVA HOUSE S.L. (en endavant “Finques Costa Brava House”) és la titular de la web costabravahouse.com, amb CIF: B62984240 i domicili a C/ Roger de Llúria num. 59, 1º 3ª, 08009, Barcelona. Pot contactar per correu electrònic a info@costabravahouse.com o per telèfon al 933 187 830.

Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A “Finques Costa Brava House” tractem la informació que ens facilita per a gestionar les consultes rebudes. La informació personal que ens faciliti es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb el que estableix el RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per a complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliti, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

Disposem a la web d'un formulari de contacte per a la gestió de clients potencials i contactes. Necessitem la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les seves dades personals, de manera que a continuació li detallem els usos i finalitats previstes:

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació: 

Formulari de contacte: (Art. 6.1.a RGPD). Consentiment de l'interessat. Quan utilitzi el formulari de contacte, haurà de marcar la casella de marcació específica on la informació reflectida en aquesta Política de Privacitat i a l’Avís Legal ha estat llegida i acceptada i en conseqüència, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals per a les finalitats indicades. La informació que ens faciliti passarà a ser introduïda en un tractament de dades sota la responsabilitat de “Finques Costa Brava House” i es mantindrà confidencial i protegit.

Conservació. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Excepte que existeixi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos per a les consultes que es realitzin via formulari de contacte seran d’un període d’un any a partir de l’última confirmació d’interès.

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

Visitar la web de “Finques Costa Brava House” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

Les seves dades les obtenim del formulari de contacte, del propi interessat o el seu representant legal. Les dades identificatives que sol·licitem són: Nom, telèfon (opcional) i correu electrònic.

Mesures de seguretat. Què fem per protegir les seves dades?

“Finques Costa Brava House” adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Entre d'altres, destaquen les següents mesures:

· Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
· Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
· Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
· Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Aquestes dades seran tractades per “Finques Costa Brava House”, no cedim les seves dades a terceres persones ni entitats, llevat d’obligació legal. No realitzem transferències internacionals amb les seves dades personals.

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita dades?

La normativa vigent de protecció de dades l'empara en una sèrie de drets en relació amb l'ús que li donem a les seves dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, us expliquem quins són els drets que l'assisteixen:

· Sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
· Sol·licitar la rectificació de les seves dades.
· Sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades (dret a l ' «oblit»).
· Limitar o oposar-se a l'ús que li donem a les seves dades.
· Dret a la portabilitat de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
· Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
· Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Presencialment o per correu electrònic a:

FINQUES COSTA BRAVA HOUSE S.L.
CIF: B62984240
C/ Roger de Llúria num. 59, 1º 3ª, 08009, Barcelona
info@costabravahouse.com

A més dels drets que l'assisteixen, si creu que les seves dades no s'estan recaptant o tractant d'acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C / Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.
E-mail: info@agpd.es
Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

Consentiment i acceptació

L'acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Als formularis de contacte aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de la nostra Política de Privacitat.